Şartlar kullanım

adresinde bulunan web siteleri https://xx.network, http://xxfoundation.orghttps://sale.xx-coin.iohttps://xx-coin.io/ https://xxcollective.io ("Siteler") ve bir mobil uygulama, xx kolektifi ("Uygulama" ve Sitelerle birlikte "Hizmetler"), xx Vakfına ("Şirket", "bize", "bizim" ve "Biz"). Hizmetlerin belirli özellikleri, bu tür özelliklerle bağlantılı olarak Sitelerde veya Uygulamada yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir. Tüm bu ek şartlar, yönergeler ve kurallar, bu Koşullara atıfta bulunularak dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları (bu “Koşullar”), Hizmetleri kullanımınızı yöneten yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. Hizmetlere erişerek veya Hizmetler'i kullanarak, bu Koşulları (kendiniz veya temsil ettiğiniz tüzel kişi adına) kabul etmektesiniz ve bu Koşulları (kendi adınıza) kabul etme hakkına, yetkisine ve kapasiteye sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz. veya temsil ettiğiniz varlık). En az 18 yaşında değilseniz Hizmetlere erişemez veya bunları kullanamaz veya Koşulları kabul edemezsiniz. Bu Koşulların tüm hükümlerini kabul etmiyorsanız, Hizmetlere erişmeyin ve/veya Hizmetler'i kullanmayın.

BU ŞARTLAR, ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK İÇİN JÜRİ DAVALARI VEYA TOPLU İŞLEMLER DEĞİL, AYRICA BİREYSEL OLARAK TAHKİMİN (BÖLÜM 10.2) KULLANILMASINI GEREKTİRİR VE AYRICA BİR ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA ELİNİZE AİT ÇÖZÜMLERİN SINIRLANDIRILMASINI GEREKTİRİR.

1. Hesaplar

1.1 Hesap Oluşturma. Hizmetlerin belirli özelliklerini kullanmak için bir hesap (“Hesap”) açmanız ve hesap kayıt formunda istendiği gibi kendiniz hakkında belirli bilgileri vermeniz gerekir. Şunları beyan ve taahhüt edersiniz: (a) gönderdiğiniz tüm gerekli kayıt bilgilerinin gerçek ve doğru olduğunu; ve (b) bu tür bilgilerin doğruluğunu koruyacağınızı. Site veya Uygulamadaki talimatları izleyerek herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle Hesabınızı silebilirsiniz. Hesabınızı Bölüm 8 uyarınca askıya alabilir veya feshedebiliriz.

1.2 Hesap Sorumlulukları. Hesap giriş bilgilerinizin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı veya şüphelenilen yetkisiz kullanımı veya diğer herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Şirkete bildirmeyi kabul etmektesiniz. Şirket, yukarıdaki gerekliliklere uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olamaz ve olmayacaktır.

2. Hizmetlere Erişim

2.1 Lisans. Bu Koşullara tabi olarak Şirket, Hizmetleri yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için kullanmanız ve bunlara erişmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir.

2.2 Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda size verilen haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Hizmetleri tamamen veya kısmen lisanslayamaz, satamaz, kiralayamaz, kiralayamaz, devredemez, temlik edemez, dağıtamaz, barındıramaz veya başka bir şekilde ticari olarak istismar edemezsiniz. veya Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içerik; (b) Hizmetlerin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türevlerini yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, tersine derlemeyecek veya tersine mühendislik yapamayacaksınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi, ürün veya hizmet oluşturmak için Hizmetlere erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmediği sürece, Hizmetlerin hiçbir bölümü önceden yazılı onayımız olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, yayınlanamaz veya iletilemez. Aksi belirtilmedikçe, Hizmetlerin gelecekteki herhangi bir sürümü, güncellemesi veya başka bir şekilde eklenmesi bu Koşullara tabi olacaktır. Site veya Uygulamadaki (veya Site veya Uygulamada görüntülenen herhangi bir içerikteki) tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri bunların tüm kopyalarında saklanmalıdır.

2.3 Değişiklik. Şirket, herhangi bir zamanda, size bildirimde bulunarak veya bulunmadan Hizmetleri (tamamen veya kısmen) değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması nedeniyle Şirketin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

2.4 Destek veya Bakım Yok. Şirketin, Hizmetlerle bağlantılı olarak size herhangi bir destek veya bakım sağlama yükümlülüğünün olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

2.5 Mülkiyet. Sağlayabileceğiniz (aşağıda tanımlandığı gibi) herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Hizmetlerdeki ve bunların içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil tüm fikri mülkiyet haklarının Şirket veya Şirketin tedarikçilerine ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu Koşullar (veya Hizmetlere erişiminiz), Bölüm 2.1'de açıkça belirtilen sınırlı erişim hakları dışında, size veya herhangi bir üçüncü tarafa bu tür fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir hak, unvan veya menfaat devretmemektedir. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Bu Koşullar kapsamında verilen hiçbir zımni lisans yoktur.

3. Kullanıcı İçeriği

3.1 Kullanıcı İçeriği. “Kullanıcı İçeriği”, bir kullanıcının Hizmetlere gönderdiği veya Hizmetlerle birlikte kullandığı her türlü bilgi ve içerik (örneğin, kullanıcının profilindeki veya gönderilerindeki içerik) anlamına gelir. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Başkaları tarafından doğruluğuna, eksiksizliğine veya kullanışlılığına güvenilmesi veya Kullanıcı İçeriğinizin sizi veya herhangi bir üçüncü şahsı kişisel olarak tanımlayan herhangi bir ifşası dahil olmak üzere, Kullanıcı İçeriğinizin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. İşbu belge ile Kullanıcı İçeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı (Bölüm 3.3'te tanımlanmıştır) ihlal etmediğini beyan ve garanti etmektesiniz. Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde Şirket tarafından sağlandığını, desteklendiğini veya onaylandığını başkalarına beyan veya ima edemezsiniz. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlu olduğunuz için, örneğin Kullanıcı İçeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını ihlal etmesi durumunda kendinizi sorumluluğa maruz bırakabilirsiniz. Şirket, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yedeklemekle yükümlü değildir ve Kullanıcı İçeriğiniz herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin silinebilir. İsterseniz Kullanıcı İçeriğinizin kendi yedek kopyalarını oluşturmaktan ve korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

3.2 Lisans. İşbu belge ile Şirkete çoğaltmak, dağıtmak, kamuya açık olarak sergilemek ve gerçekleştirmek, türev çalışmalarını hazırlamak, dahil etmek için geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz ve tamamen ödenmiş bir dünya çapında lisans veriyorsunuz (ve verme hakkına sahip olduğunuzu beyan ve garanti ediyorsunuz). diğer işler ve Kullanıcı İçeriğinizi başka bir şekilde kullanmak ve istismar etmek ve yalnızca Kullanıcı İçeriğinizi Hizmetlere dahil etmek amacıyla yukarıdaki hakların alt lisanslarını vermek. İşbu belgeyle, Kullanıcı İçeriğinize ilişkin her türlü manevi hak veya atıf iddialarından ve iddialarından gayri kabili rücu olarak feragat etmektesiniz (ve feragat edilmesine neden olmayı kabul etmektesiniz).

3.3 Kabul Edilebilir Kullanım Politikası. Aşağıdaki şartlar “Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı” oluşturur:

(a) Hizmetleri, (i) herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, manevi hak, gizlilik dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal eden Kullanıcı İçeriğini toplamak, yüklemek, iletmek, görüntülemek veya dağıtmak için kullanmamayı kabul edersiniz. hak, tanıtım hakkı veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkı; (ii) yasa dışı, taciz edici, taciz edici, haksız, tehdit edici, zararlı, başkasının mahremiyetini ihlal eden, kaba, karalayıcı, yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı, ticari iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, açıkça saldırgan, ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti veya fizikselliği teşvik eden herhangi bir grup veya bireye karşı herhangi bir zarar veya başka şekilde sakıncalı olan; (iii) reşit olmayanlar için herhangi bir şekilde zararlı olan; veya (iv) herhangi bir üçüncü şahıs tarafından dayatılan herhangi bir yasa, düzenleme veya yükümlülük veya kısıtlamayı ihlal eden.

(b) Ayrıca, (i) bir bilgisayar sistemine veya verisine zarar vermeyi veya değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir bilgisayar virüsünü, solucanını veya herhangi bir yazılımı Hizmetlere veya Hizmetler aracılığıyla yüklememeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı; (ii) Hizmetler aracılığıyla istenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, önemsiz postalar, istenmeyen postalar, zincir mektuplar, piramit şemaları veya ticari veya başka türlü yinelenen veya istenmeyen mesajların herhangi bir başka biçimini göndermek; (iii) Hizmetleri, e-posta adresleri de dahil olmak üzere diğer kullanıcılarla ilgili bilgileri veya verileri izinleri olmadan toplamak, toplamak, toplamak veya bir araya getirmek için kullanmak; (iv) Hizmetlere bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bozmak veya bunlar üzerinde gereksiz bir yük oluşturmak veya bu tür ağların düzenlemelerini, politikalarını veya prosedürlerini ihlal etmek; (v) Hizmetlere (veya Hizmetlere bağlı veya Hizmetlerle birlikte kullanılan diğer bilgisayar sistemlerine veya ağlara) parola madenciliği veya başka yollarla yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; (vi) başka herhangi bir kullanıcının Hizmetleri kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını taciz etmek veya buna müdahale etmek; veya (vi) Hizmetlerde birden fazla hesap oluşturmak veya Hizmetlere yönelik otomatik aramalar, istekler veya sorgular oluşturmak (veya Hizmetlerden veri çıkarmak, kazımak veya madencilik yapmak) için yazılım veya otomatik aracılar veya komut dosyaları kullanın (ancak, Kamuya açık arama motorlarının operatörlerine, bu tür materyallerin önbelleklerini veya arşivlerini değil, yalnızca materyallerin kamuya açık aranabilir dizinlerini oluşturmak amacıyla ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde, Siteden materyalleri kopyalamak için örümcekleri kullanma iznini geri alınabilir şekilde geri alabiliriz. , robots.txt dosyamızda belirtilen parametrelere tabidir).

3.4 Yürütme. Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya bu Koşulların başka herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz veya başka bir şekilde sorumluluk oluşturmanız durumunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini inceleme ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak size karşı soruşturma ve/veya uygun eylemi gerçekleştirme hakkını saklı tutarız (ancak hiçbir yükümlülüğümüz yoktur). biz veya başka bir kişi. Bu tür eylemler, Kullanıcı İçeriğinizi kaldırmayı veya değiştirmeyi, Bölüm 8 uyarınca Hesabınızı sonlandırmayı ve/veya sizi kanun uygulayıcı makamlara bildirmeyi içerebilir.

3.5 Geribildirim. Şirkete Hizmetlerle ilgili herhangi bir geri bildirim veya öneri ("Geri Bildirim") sağlarsanız, bu tür Geri Bildirimdeki tüm hakları Şirkete devreder ve Şirketin söz konusu Geri Bildirimi ve ilgili bilgileri herhangi bir şekilde kullanma ve tam olarak kullanma hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. uygun görür. Şirket, Şirkete sağladığınız herhangi bir Geri Bildirimi gizli olmayan ve tescilli olmayan olarak ele alacaktır. Gizli veya özel olduğunu düşündüğünüz herhangi bir bilgi veya fikri Şirkete göndermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

4. Tazminat. (a) Hizmetleri kullanımınız nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan herhangi bir talep veya talepten, masraflar ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere Şirketi (ve memurlarını, çalışanlarını ve acentelerini) tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul etmektesiniz. , (b) bu Koşulları ihlal etmeniz, (c) geçerli yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmeniz veya (d) Kullanıcı İçeriğiniz. Şirket, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve bu iddialara karşı savunmamızla işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Şirket'in önceden yazılı izni olmadan Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir konuyu çözmemeyi kabul etmektesiniz. Şirket, haberdar olduktan sonra bu tür herhangi bir iddia, eylem veya işlem hakkında sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir.

5. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

5.1 Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Hizmetler, üçüncü şahıs web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü şahıslar için reklamlar gösterebilir (topluca “Üçüncü Şahıs Bağlantıları ve Reklamları”). Bu Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları, Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Şahıs Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık olması amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Şahıs Bağlantıları ve Reklamları ile ilgili olarak inceleme yapmaz, onaylamaz, izlemez, desteklemez, garanti etmez veya herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları kendi sorumluluğunuzdadır ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkat ve takdir göstermelisiniz. Üçüncü Şahıs Bağlantılarından ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü şahısların gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere, geçerli üçüncü şahıs şart ve politikaları geçerlidir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları ile bağlantılı herhangi bir işleme devam etmeden önce gerekli veya uygun olduğunu düşündüğünüz her türlü araştırmayı yapmalısınız.

5.2 Diğer Kullanıcılar. Hizmetlerin her kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden ve tamamından tek başına sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin doğruluğu, güncelliği, uygunluğu veya kalitesi ile ilgili hiçbir garanti vermiyoruz. Hizmetlerin diğer kullanıcılarıyla olan etkileşimleriniz yalnızca siz ve bu kullanıcılar arasındadır. Şirketin bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve Hizmetlerin diğer herhangi bir kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, dahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

5.3 Yayın. İşbu vesile ile Şirketi (ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, acentelerimizi, haleflerimizi ve atanmışlarımızı) geçmiş, şimdiki ve gelecekteki her türlü anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülükten muaf tutar ve feragat eder ve feragat edersiniz. Hizmetlerden doğrudan veya dolaylı olarak doğan veya ortaya çıkan veya Hizmetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her tür ve nitelikteki (kişisel yaralanmalar, ölüm ve mülk hasarı dahil) sorumluluk, eylem ve dava nedeni (herhangi bir etkileşim dahil olmak üzere). veya diğer Hizmetler kullanıcılarının veya herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarının eylemi veya ihmali). CALIFORNIA'DA İKAMET EDEN BİRİYSENİZ, YUKARIDAKİLERLE BAĞLANTILI OLARAK KALİFORNİYA MEDENİ KANUNU BÖLÜM 1542'DEN FERAGAT EDERSİNİZ: "GENEL BİR AÇIKLAMA, ALACAK VERENİN VEYA HERHANGİ BİR TARAFTAN SERBEST BIRAKAN TARAFTAN OLUMSUZ İDDİALARINI KAPSAMAZ. İFADE'NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA YAYINLANACAKTIR VE O YA DA TARAFINDAN BİLİNMİŞSE, BORÇLU VEYA İHRAÇ EDİLEN TARAF İLE YAPTIKLARINI ÖNEMLİ OLARAK ETKİLEYECEKTİR."

6. Sorumluluk Reddi

HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” SUNULMAKTADIR VE ŞİRKET (VE TEDARİKÇİLERİMİZ), AÇIK, ZIMNİ VEYA GEREKSİZ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ VE KOŞULLARI AÇIKÇA REDDEDER. SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, BAŞLIK, SESSİZ KEYİF, DOĞRULUK VEYA İHLAL ETMEME. BİZ (VE TEDARİKÇİLERİMİZ), HİZMETLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINA VEYA DOĞRU, GÜVENİLİR, VİRÜS VEYA DİĞER COD, ZARARLI OLACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. , YASAL VEYA GÜVENLİ. GEÇERLİ YASA HİZMETLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ GEREKTİRİRSE, BU TÜR GARANTİLERİN SÜRESİ İLK KULLANIM TARİHİNDEN İTİBAREN DOksan (90) GÜN İLE SINIRLIDIR.

BAZI YETKİ ALANLARI ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BAZI YETKİ ALANLARI, ZIMNİ BİR GARANTİ SÜRESİ İLE İLGİLİ SINIRLAMALARA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ŞİRKET (VEYA TEDARİKÇİLERİMİZ) HERHANGİ BİR KAR KAYBI, VERİ KAYBI, İKAME ÜRÜN SATIN ALMA MALİYETLERİ VEYA DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, DOLAYLI, , BU ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BU ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN ÖZEL YA DA CEZAİ ZARARLAR YA DA ŞİRKETE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE HİZMETLERİ KULLANMANIZ VEYA HİZMETLERİ KULLANAMAZSINIZ. HİZMETLERE ERİŞİM VE HİZMETLERİ KULLANIMININ RİSKİ KENDİ KENDİNİZE AİTTİR VE CİHAZINIZDA VEYA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDEKİ HERHANGİ BİR HASARDAN YA DA BU NEDENLE KAYNAKLANAN VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARARA KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ (HERHANGİ BİR NEDENLE VE HER ŞEKİLDE OLACAKTIR), BU ŞEKİLDE OLACAKTIR. MAKSİMUM ELLİ ABD DOLARI İLE SINIRLIDIR (ABD $50). BİRDEN FAZLA İDDİANIN MEVCUT OLMASI BU SINIRI GENİŞLETMEYECEKTİR. TEDARİKÇİLERİMİZİN BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK OLMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ.

BAZI YARGI ALANLARI, ARIZİ VEYA NİHAİ HASARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

8. Süre ve Fesih. Bu Bölüme tabi olarak, Hizmetleri kullandığınız süre boyunca bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Hizmetleri (Hesabınız dahil) kullanma haklarınızı, Hizmetlerin bu Koşulları ihlal edecek şekilde kullanımı da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın sona ermesi üzerine, Hesabınız ve Hizmetlere erişim ve Hizmetler'i kullanma hakkınız derhal feshedilecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini gerektirebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, Hesabınızın feshedilmesi veya Kullanıcı İçeriğinizin silinmesi de dahil olmak üzere, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinden dolayı size karşı herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2.2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

9. Telif Hakkı Politikası.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Hizmetlerimizin kullanıcılarının da aynısını yapmasını ister. Hizmetlerimizle bağlantılı olarak, herhangi bir ihlalde bulunan materyalin kaldırılmasını ve uygun durumlarda, aşağıdakiler dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını sürekli olarak ihlal eden çevrimiçi Hizmetlerimizin kullanıcılarının feshedilmesini sağlayan telif hakkı yasasına uygun bir politika benimsedik ve uyguladık. telif hakları. Kullanıcılarımızdan birinin, Hizmetlerimizi kullanmak suretiyle bir eserdeki telif haklarını hukuka aykırı olarak ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlalde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (bkz. 17 USC § 512(c))'ye kadar, belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

1. fiziksel veya elektronik imzanız; 

2. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış eser(ler)in kimliği; 

3. Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin kimliği; 

4. bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi; 

5. adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz; 

6. Sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar uyarınca izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve 

7. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan yere yemin etme cezasına tabi bir beyan.

Lütfen, 17 USC § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimde herhangi bir maddi gerçeğin yanlış beyanının (yanlışlıklar) şikayet eden tarafı, yazılı bildirimle bağlantılı olarak tarafımızca maruz kalınan her türlü zarar, masraf ve avukatlık ücretlerinden sorumlu tutacağını lütfen unutmayın. ve telif hakkı ihlali iddiası.

10. Genel

10.1 Değişiklikler. Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, (varsa) bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya belirgin bir şekilde bildirimde bulunarak sizi bilgilendirebiliriz. Sitemizdeki veya Uygulamadaki değişikliklerden. Bize en güncel e-posta adresinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bize verdiğiniz son e-posta adresinin geçerli olmaması veya herhangi bir nedenle yukarıda açıklanan bildirimi size iletemeyecek durumda olması durumunda, söz konusu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de geçerli bir bildirim oluşturacaktır. Bildirimde açıklanan değişikliklerden. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, (i) rızanızı vererek veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek bu Koşulları kabul etmenizden, (ii) tarafımıza bir e-posta bildirimi göndermemizi izleyen otuz (30) takvim gününden önce geçerli olacaktır. Siz (varsa) veya (iii) Sitemizdeki veya Uygulamamızdaki değişikliklere ilişkin bildirimi göndermemizi izleyen otuz (30) takvim günü. Bu değişiklikler, Hizmetlerimizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirimini takiben Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu tür değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğinizi gösterecektir.

10.2 Anlaşmazlık Çözümü. LÜTFEN BU TAHKİM SÖZLEŞMESİNİ (“TAHKİMİ SÖZLEŞMESİ”) DİKKATLİCE OKUYUN. ŞİRKET İLE SÖZLEŞMENİZİN BİR PARÇASIDIR VE HAKLARINIZI ETKİLER. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI İÇİN PROSEDÜRLER İÇERİR.

(a) Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Gayri resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen, Şartlar veya Şirket tarafından sağlanan Hizmetlerin kullanımı ile ilgili tüm iddialar ve anlaşmazlıklar (aşağıda belirtilen ihtiyati tedbir veya diğer adil çözüm talepleri hariç), bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. bu Tahkim Anlaşmasının şartları uyarınca bireysel bir temelde. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ile tüm bağlı kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, acenteler, çalışanlar, ilgili öncüller, halefler ve atananlar ile Koşullar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya lehtarları için geçerlidir.

(b) Bildirim Gerekliliği ve Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan herhangi biri tahkim talebinde bulunmadan önce, taraf diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çözümü açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi ("Bildirim") göndermelidir. Şirkete bir Bildirim gönderilmelidir: xx Foundation, ATTN: Legal Department, c/o Hermes Corporate Services Ltd., PO Box 31493, George Town, Grand Cayman KY1 1206, Cayman Islands. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket, hak talebini veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket, Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde hak talebini veya anlaşmazlığı çözmezseniz, taraflardan herhangi biri tahkim sürecini başlatabilir. Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan herhangi bir uzlaşma teklifinin miktarı, hakem, eğer varsa, taraflardan birinin hak sahibi olduğu kararın miktarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

(c) Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi tahkim sunan yerleşik bir alternatif anlaşmazlık çözüm sağlayıcısı ("ADR Sağlayıcısı") olan Amerikan Tahkim Derneği ("AAA") aracılığıyla başlatılacaktır. AAA tahkim için uygun değilse, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, tahkim başlatma ve/veya tahkim talep etme yöntemi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tahkimin tüm yönlerini yönetecektir, ancak bu tür kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar hariç. Tahkimi yöneten AAA Tüketici Tahkim Kuralları (“Tahkim Kuralları”) çevrimiçi olarak (https://www.google.com/url?q=http://www.adr.org&sa=D&ust=1556718306151000)[www.google.com/url?q=http://www.adr.org&sa=D&ust=1556718306151000)[www. adr.org](https://www.google.com/url?q=http://www.adr.org&sa=D&ust=1556718306151000) veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA'yı arayarak. Tahkim, tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Aranan tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Dolarından ($10,000.00 ABD Dolarından) az olduğu herhangi bir iddia veya anlaşmazlık, tazminat talebinde bulunan tarafın tercihine bağlı olarak, görünüşe dayalı olmayan bağlayıcı tahkim yoluyla çözülebilir. İstenen kararın toplam tutarının On Bin ABD Doları ($10,000.00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için, duruşma hakkı Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmiyorsanız ve taraflar aksini kabul etmedikçe, tüm duruşmalar ikamet ettiğiniz yerden 100 mil uzaklıktaki bir yerde yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara sözlü duruşmaların tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen karara ilişkin herhangi bir karar, herhangi bir yetkili yargı mahkemesine girilebilir. Hakem size, tahkim başlamadan önce Şirketin size yaptığı son uzlaşma teklifinden daha büyük bir karar verirse, Şirket size karardan daha büyük olanı veya $2,500,00'i ödeyecektir. Taraflardan her biri kendi masraflarını (avukatlık ücretleri dahil) ve tahkimden kaynaklanan harcamaları üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

(d) Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkim için Ek Kurallar. Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı başvurulara dayalı olarak yürütülecektir; özel yöntem, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların herhangi bir kişisel görünümünü içermeyecektir.

(e) Zaman Sınırları. Siz veya Şirket tahkim yoluna giderseniz, tahkim davası, zamanaşımı süresi içinde (yani bir hak talebinde bulunmak için yasal son tarih) ve ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca belirlenen herhangi bir son tarih içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

(f) Hakemin Yetkisi. Tahkimin başlatılması halinde hakem, varsa sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve uyuşmazlık başka bir konu ile konsolide edilmeyecek veya başka hiçbir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir talebin tamamı veya bir kısmı için geçerli olan önergeleri kabul etme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve geçerli yasa, AAA Kuralları ve Şartlar kapsamında bir kişiye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya telafi sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem, verilen tazminatın hesaplanması da dahil olmak üzere, kararın dayandırıldığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir hüküm ve karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, bir mahkemedeki bir yargıcın sahip olacağı bireysel bazda tazminat kararı verme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

(g) Jüri Yargılamasından Feragat. TARAFLAR BURADA MAHKEMEYE GİDERME VE BİR HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMA HAKLARINDAN FERAGAT EDER, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Anlaşması uyarınca tahkim yoluyla çözülmesini seçerler. Tahkim prosedürleri tipik olarak bir mahkemede uygulanan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha az maliyetlidir ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı bir incelemeye tabidir. Herhangi bir eyalet veya federal mahkemede, bir tahkim kararının iptali veya icrası veya başka bir davada siz ve Şirket arasında herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET, anlaşmazlığın çözülmesini seçmek yerine, JÜRİ DAVASI İLE İLGİLİ TÜM HAKLARDAN FERAGAT EDERSİNİZ bir yargıç tarafından.

(h) Toplu İşlemlerden veya Birleştirilmiş İşlemlerden Feragat. BU TAHKİM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ TÜM İDDİALAR VE ANLAŞMAZLIKLAR SINIF TEMELİNE GÖRE DEĞİL BİREYSEL OLARAK TAHKİM EDİLMELİ VEYA HUKUKİ AÇILMALIDIR VE BİRDEN FAZLA MÜŞTERİ VEYA KULLANICININ İDDİALARI, BAŞKA BİR MÜŞTERİ YA VEYA KULLANICI.

(i) Gizlilik. Hakemin kararı ve buna uyulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tahkim sürecinin tüm yönleri kesinlikle gizli olacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun bir çözüm aramak için gerekli herhangi bir bilgiyi mahkemeye sunmasını engellemez.

(j) Bölünebilirlik. Bu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir kısmı veya bölümlerinin kanunlar uyarınca yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu tür belirli kısım veya parçalar hiçbir geçerlilik ve etkiye sahip olmayacak ve ayrılacak ve Anlaşmanın geri kalanı geçerli olacaktır. tam güç ve etkiyle devam edin.

(k) Feragat Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhinde iddiada bulunulan tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer bölümlerinden feragat etmeyecek veya etkilemeyecektir.

(l) Anlaşmanın Sürdürülmesi. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile olan ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

(m) Küçük Alacaklar Mahkemesi. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, siz veya Şirket, asliye mahkemesinde bireysel dava açabilir.

(n) Acil Durum Adil Yardım. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, taraflardan herhangi biri, tahkime kadar statükoyu korumak için bir eyalet veya federal mahkeme önünde acil adil yardım talebinde bulunabilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

(o) Tahkime Tabi Olmayan Talepler. Yukarıdakilere bakılmaksızın, iftira, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasası'nın ihlali ve diğer tarafın patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

(p) Mahkemeler. Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği herhangi bir durumda, taraflar bu amaçla CA County, California'da bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

10.3 Dışa Aktarma. Hizmetler, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat yönetmeliklerine tabi olabilir. Şirketten edinilen herhangi bir ABD teknik verisini veya bu tür verileri kullanan herhangi bir ürünü, Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul etmektesiniz.

10.4 Açıklamalar. Şirket, Bölüm 10.8'deki adreste yer almaktadır. California'da ikamet ediyorsanız, 400 R Street, Sacramento, CA 95814 numaralı telefondan veya (800) numaralı telefondan yazılı olarak iletişime geçerek Kaliforniya Tüketici İşleri Bakanlığı Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi'ne şikayette bulunabilirsiniz. ) 952-5210.

10.5 Elektronik Haberleşme. Hizmetleri kullansanız veya bize e-posta gönderseniz de, Şirket Sitede veya Uygulamada bildirimler yayınlamış olsanız da veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurmuş olsanız da, sizinle Şirket arasındaki iletişim elektronik araçları kullanır. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul etmektesiniz; ve (b) Şirketin size elektronik olarak sağladığı tüm hüküm ve koşulların, anlaşmaların, bildirimlerin, ifşaatların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı kopya halinde olması durumunda karşılayacağı yasal gereklilikleri karşıladığını kabul edersiniz. Yukarıdakiler, feragat edilemez haklarınızı etkilemez.

10.6 Tüm Koşullar. Bu Koşullar, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye dayalı etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi "sınırlama olmaksızın dahil etmek" anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu Koşulların diğer hükümleri bozulmayacak ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, izin verilen azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. kanunla. Şirketle olan ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin acentesi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki hak ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın sizin tarafınızdan devredilemez, alt yükleniciye verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, yetki devri veya devir girişimi geçersiz olacaktır ve geçersiz. Şirket, bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

10.7 Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©2022 xx Vakfı tüm hakları saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları (“Markalar”) bizim veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları, önceden yazılı onayımız veya Markalara sahip olabilecek bu tür üçüncü şahısların izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

10.8 İletişim Bilgileri:

Dikkat: Hukuk Departmanı

xx Vakıf

Adres:

c/o Hermes Corporate Services Ltd., PO Box 31493, George Town, Grand Cayman KY1 1206, Cayman Adaları 

E-posta: privacy@xx-coin.io

xx Temel Kullanım Koşulları 10/10/2022