Privategrity Corporation Kullanım Koşulları

xx messenger mobil uygulaması ("Hizmetler") Privategrity Corporation'a ("Şirket", "biz", "bizim" ve "biz") ait telifli eserlerdir. Hizmetlerin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak web sitemizde veya Uygulamamızda (birlikte "Siteler") yayınlanacak olan ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir. Tüm bu ek şartlar, yönergeler ve kurallar referans yoluyla bu Şartlara dahil edilir.

Bu Kullanım Koşulları ("Koşullar"), Hizmetleri kullanımınızı yöneten yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. Hizmetlere erişerek veya Hizmetleri kullanarak, bu Şartları (kendiniz veya temsil ettiğiniz tüzel kişi adına) kabul etmiş olursunuz ve bu Şartları (kendiniz veya temsil ettiğiniz tüzel kişi adına) kabul etme hakkına, yetkisine ve kapasitesine sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. En az 18 yaşında değilseniz Hizmetlere erişemez veya Hizmetleri kullanamaz ya da Şartları kabul edemezsiniz. Bu Şartların tüm hükümlerini kabul etmiyorsanız ve en az 18 yaşında değilseniz, Hizmetlere erişmeyin ve/veya Hizmetleri kullanmayın.

BU ŞARTLAR, ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN JÜRİLİ YARGILAMA VEYA TOPLU DAVA YERİNE BİREYSEL BAZDA TAHKİMİN (BÖLÜM 10.2) KULLANILMASINI GEREKTİRMEKTE VE AYRICA BİR ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA KULLANABİLECEĞİNİZ ÇÖZÜM YOLLARINI SINIRLAMAKTADIR.

 1. Hesaplar

1.1 Hesap Oluşturma. Hizmetlerin belirli özelliklerini kullanmak için bir hesaba ("Hesap") kaydolmanız ve hesap kayıt formunda istendiği şekilde kendinizle ilgili belirli bilgileri sağlamanız gerekir. Şunları beyan ve garanti edersiniz: (a) gönderdiğiniz tüm gerekli kayıt bilgilerinin gerçek ve doğru olduğunu; ve (b) bu bilgilerin doğruluğunu koruyacağınızı. Hesabınızı istediğiniz zaman, herhangi bir nedenle, Site veya Uygulamadaki talimatları izleyerek silebilirsiniz. Hesabınızı Bölüm 8 uyarınca askıya alabilir veya feshedebiliriz.

1.2 Hesap Sorumlulukları. Hesap giriş bilgilerinizin gizliliğini korumaktan ve Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Hesabınızın yetkisiz kullanımını veya yetkisiz kullanım şüphesini ya da başka herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Şirkete bildirmeyi kabul edersiniz. Şirket, yukarıdaki gerekliliklere uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz ve tutulmayacaktır.

 1. Hizmetlere Erişim

2.1 Lisans. Bu Koşullara tabi olarak, Şirket size Hizmetleri yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için kullanmanız ve bunlara erişmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir.

2.2 Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda size verilen haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Hizmetleri veya Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içeriği tamamen veya kısmen lisanslayamaz, satamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, devredemez, atayamaz, dağıtamaz, barındıramaz veya başka bir şekilde ticari olarak kullanamazsınız; (b) Hizmetlerin herhangi bir bölümünü değiştiremez, türev çalışmalar yapamaz, parçalarına ayıramaz, tersine derleyemez veya tersine mühendislik yapamazsınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi, ürün veya hizmet oluşturmak için Hizmetlere erişemezsiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmedikçe, Hizmetlerin hiçbir kısmı önceden yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla iletilemez. Aksi belirtilmedikçe, Hizmetlerin gelecekteki herhangi bir sürümü, güncellemesi veya işlevselliğine yapılan diğer eklemeler bu Koşullara tabi olacaktır. Site veya Uygulama (veya Site veya Uygulamada görüntülenen herhangi bir içerik) üzerindeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, bunların tüm kopyalarında korunmalıdır.

2.3 Değişiklik. Şirket, herhangi bir zamanda, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Hizmetleri değiştirme, askıya alma veya durdurma (tamamen veya kısmen) hakkını saklı tutar. Şirketin, Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

2.4 Destek veya Bakım Yok. Şirketin Hizmetlerle bağlantılı olarak size herhangi bir destek veya bakım sağlama yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

2.5 Mülkiyet. Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı şekilde) hariç olmak üzere, Hizmetlerdeki ve içeriklerindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirkete veya Şirketin tedarikçilerine ait olduğunu kabul edersiniz. Ne bu Koşullar (ne de Hizmetlere erişiminiz), Bölüm 2.1'de açıkça belirtilen sınırlı erişim hakları haricinde, size veya herhangi bir üçüncü tarafa bu tür fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir hak, mülkiyet veya menfaat devretmez. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Bu Koşullar kapsamında verilen zımni lisanslar yoktur.

 1. Kullanıcı İçeriği

3.1 Kullanıcı İçeriği. "Kullanıcı İçeriği", bir kullanıcının Hizmetlere gönderdiği veya Hizmetlerle birlikte kullandığı her türlü bilgi ve içerik anlamına gelir (örneğin, kullanıcının profilindeki veya gönderilerindeki içerik). Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Doğruluğuna, eksiksizliğine, orijinalliğine, sahipliğine veya başkaları tarafından kullanışlılığına güvenilmesi veya Kullanıcı İçeriğinizin sizi veya herhangi bir üçüncü tarafı kişisel olarak tanımlayan herhangi bir şekilde ifşa edilmesi dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriğinizin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. Kullanıcı İçeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı (Bölüm 3.3'te tanımlanmıştır) ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz. Başkalarına Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde Şirket tarafından sağlandığını, desteklendiğini veya onaylandığını beyan veya ima edemezsiniz. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlu olduğunuz için, örneğin Kullanıcı İçeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda kendinizi sorumluluğa maruz bırakabilirsiniz. Şirket herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yedeklemekle yükümlü değildir ve Kullanıcı İçeriğiniz önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda silinebilir. İsterseniz Kullanıcı İçeriğinizin kendi yedek kopyalarını oluşturmak ve muhafaza etmekten yalnızca siz sorumlusunuz.

3.2 Lisans. İşbu belge ile Şirkete, yalnızca Kullanıcı İçeriğinizi Hizmetlere dahil etmek amacıyla, Kullanıcı İçeriğinizi çoğaltmak, dağıtmak, kamuya açık olarak sergilemek ve gerçekleştirmek, türev çalışmalarını hazırlamak, başka çalışmalara dahil etmek ve başka şekillerde kullanmak ve yararlanmak ve yukarıdaki hakların alt lisanslarını vermek için geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz ve tamamen ödenmiş, dünya çapında bir lisans verirsiniz (ve verme hakkına sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz). İşbu belge ile Kullanıcı İçeriğinize ilişkin her türlü manevi hak veya atıf iddiasından geri dönülemez bir şekilde feragat etmektesiniz (ve feragat edilmesini sağlamayı kabul etmektesiniz).

3.3 Kabul Edilebilir Kullanım Politikası. Aşağıdaki şartlar "Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı" oluşturmaktadır:

(a) Hizmetleri (i) telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, ahlaki hak, gizlilik hakkı, tanıtım hakkı veya diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal eden herhangi bir Kullanıcı İçeriğini toplamak, yüklemek, iletmek, görüntülemek veya dağıtmak için kullanmamayı kabul edersiniz; (ii) yasadışı, taciz edici, istismar edici, haksız, tehdit edici, zararlı, başkasının mahremiyetini ihlal edici, kaba, karalayıcı, yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı, ticari iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, açıkça saldırgan, ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti veya herhangi bir gruba veya bireye karşı herhangi bir tür fiziksel zararı teşvik eden veya başka bir şekilde sakıncalı olan; (iii) herhangi bir şekilde küçüklere zararlı olan; veya (iv) herhangi bir yasayı, yönetmeliği veya herhangi bir üçüncü tarafça getirilen yükümlülükleri veya kısıtlamaları ihlal eden.

(b) Buna ek olarak, şunları yapmamayı kabul edersiniz: (i) Hizmetlere veya Hizmetler aracılığıyla herhangi bir bilgisayar virüsünü, solucanı veya bir bilgisayar sistemine veya verilere zarar vermeyi veya değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir yazılımı yüklememeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı; (ii) Hizmetler aracılığıyla istenmeyen veya yetkisiz reklam, promosyon malzemeleri, önemsiz posta, spam, zincir mektuplar, piramit şemaları veya ticari olsun veya olmasın diğer herhangi bir şekilde yinelenen veya istenmeyen mesajlar göndermemeyi; (iii) Hizmetleri, e-posta adresleri de dahil olmak üzere diğer kullanıcılarla ilgili bilgi veya verileri onların izni olmadan toplamak, bir araya getirmek veya bir araya getirmek için kullanmak; (iv) Hizmetlere bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bunları bozmak veya bunlar üzerinde aşırı yük oluşturmak veya bu tür ağların düzenlemelerini, politikalarını veya prosedürlerini ihlal etmek; (v) şifre madenciliği veya başka herhangi bir yolla Hizmetlere (veya Hizmetlere bağlı veya Hizmetlerle birlikte kullanılan diğer bilgisayar sistemlerine veya ağlara) yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak; (vi) başka herhangi bir kullanıcının Hizmetleri kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını taciz etmek veya bunlara müdahale etmek; veya (vi) Hizmetlerde birden fazla hesap oluşturmak için yazılım veya otomatik aracılar veya komut dosyaları kullanmak veya Hizmetlerde otomatik aramalar, talepler veya sorgular oluşturmak (veya Hizmetlerden veri soymak, kazımak veya madencilik yapmak) (ancak, genel arama motorlarının operatörlerine, robotlarımızda belirtilen parametrelere tabi olarak, bu tür materyallerin önbelleklerini veya arşivlerini değil, yalnızca materyallerin kamuya açık aranabilir indekslerini oluşturmak amacıyla ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde Siteden materyalleri kopyalamak için örümcek kullanmaları için şartlı olarak geri alınabilir izin vermemiz şartıyla.txt dosyası).

3.4 Uygulama. Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya bu Şartların başka herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz veya başka bir şekilde bizim veya başka herhangi bir kişi için yükümlülük oluşturmanız durumunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini inceleme ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak size karşı soruşturma yapma ve/veya uygun önlemleri alma hakkımızı saklı tutarız (ancak hiçbir yükümlülüğümüz yoktur). Bu tür bir eylem, Kullanıcı İçeriğinizin kaldırılmasını veya değiştirilmesini, Hesabınızın Bölüm 8 uyarınca feshedilmesini ve/veya sizi kolluk kuvvetlerine bildirmeyi içerebilir.

3.5 Geri Bildirim. Şirkete Hizmetlerle ilgili herhangi bir geri bildirim veya öneri ("Geri Bildirim") sağlarsanız, bu Geri Bildirimdeki tüm hakları Şirkete devreder ve Şirketin bu Geri Bildirimi ve ilgili bilgileri uygun gördüğü herhangi bir şekilde kullanma ve bunlardan tam olarak yararlanma hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. Şirket, Şirkete sağladığınız her türlü Geri Bildirimi gizli olmayan ve tescilli olmayan olarak değerlendirecektir. Gizli veya tescilli olduğunu düşündüğünüz hiçbir bilgi veya fikri Şirkete sunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

 1. Tazminat. (a) Hizmetleri kullanımınız, (b) bu Koşulları ihlal etmeniz, (c) yürürlükteki yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmeniz veya (d) Kullanıcı İçeriğiniz nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir üçüncü tarafça yapılan herhangi bir iddia veya talebe karşı Şirketi (ve memurlarını, çalışanlarını ve temsilcilerini) masraflar ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Şirket, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve bu iddialara karşı savunmamızda işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Şirketin önceden yazılı izni olmadan Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir konuda uzlaşmamayı kabul edersiniz. Şirket, bu tür herhangi bir iddia, eylem veya işlemden haberdar olduktan sonra sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir.
 2. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

5.1 Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Hizmetler, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü tarafların reklamlarını görüntüleyebilir (topluca "Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları"). Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket hiçbir Üçüncü Taraf Bağlantısı ve Reklamından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını incelemez, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti etmez veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını kendi sorumluluğunuzda kullanırsınız ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkatli ve ihtiyatlı davranmalısınız. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın şartları ve politikaları geçerli olacaktır. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları ile bağlantılı herhangi bir işleme devam etmeden önce gerekli veya uygun olduğunu düşündüğünüz her türlü araştırmayı yapmalısınız.

5.2 Diğer Kullanıcılar. Hizmetlerin her bir kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin tamamından sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, ister sizin tarafınızdan ister başkaları tarafından sağlanmış olsun, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin doğruluğu, güncelliği, uygunluğu veya kalitesine ilişkin hiçbir garanti vermemekteyiz. Hizmetlerin diğer kullanıcılarıyla olan etkileşimleriniz yalnızca siz ve bu kullanıcılar arasındadır. Şirketin, bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve Hizmetlerin diğer herhangi bir kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması halinde, müdahil olma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

5.3 İbra. İşbu belge ile Şirketi (ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve devralanlarımızı) geçmiş, mevcut ve gelecekteki her türlü anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük ve sorumluluktan ibra eder ve sonsuza dek ibra edersiniz, doğrudan veya dolaylı olarak Hizmetlerden (diğer Hizmet kullanıcıları veya herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları ile etkileşimler veya bunların eylemleri veya ihmalleri dahil) kaynaklanan veya bunlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her tür ve nitelikteki eylem ve eylem nedeni (kişisel yaralanmalar, ölüm ve maddi hasar dahil). KALİFORNİYA'DA İKAMET EDİYORSANIZ, YUKARIDA BELİRTİLENLERLE BAĞLANTILI OLARAK KALİFORNİYA MEDENİ KANUNU BÖLÜM 1542'DEN FERAGAT EDERSİNİZ: "GENEL BİR İBRA, ALACAKLININ VEYA İBRA EDEN TARAFIN İBRANIN İMZALANDIĞI SIRADA KENDİSİNİN LEHİNE VAR OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ VEYA BUNDAN ŞÜPHE DUYMADIĞI VE BİLMESİ HALİNDE BORÇLU VEYA İBRA EDİLEN TARAFLA ANLAŞMASINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK OLAN TALEPLERİ KAPSAMAZ."

 1. Sorumluluk Reddi

HIZMETLER "OLDUĞU GIBI" SAĞLANMAKTADIR VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYANIR VE ŞİRKET (VE TEDARİKÇİLERİMİZ) TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN, SESSİZ KULLANIM, DOĞRULUK VEYA İHLAL ETMEME GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL HER TÜRLÜ GARANTİYİ VE KOŞULU AÇIKÇA REDDEDER. BİZ (VE TEDARİKÇİLERİMİZ) HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLARAK SUNULACAĞI VEYA DOĞRU, GÜVENİLİR, VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI KODLARDAN ARINDIRILMIŞ, EKSİKSİZ, YASAL VEYA GÜVENLİ OLACAĞI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEYİZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN HİZMETLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ GEREKTİRMESİ HALİNDE, TÜM BU GARANTİLERİN SÜRESİ İLK KULLANIM TARİHİNDEN İTİBAREN DOKSAN (90) GÜN İLE SINIRLIDIR.

BAZI YARGI BÖLGELERİ ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BAZI YARGI BÖLGELERİ ZIMNİ GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE İLİŞKİN SINIRLAMALARA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ŞİRKET (VEYA TEDARİKÇİLERİMİZ) HİÇBİR DURUMDA SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI, BU ŞARTLARDAN VEYA HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ DOLAYLI, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN, ŞİRKET BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ. HİZMETLERE ERİŞİM VE HİZMETLERİN KULLANIMI KENDİ TAKDİRİNİZDE VE RİSKİ SİZE AİTTİR VE CİHAZINIZDA VEYA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR HASARDAN VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, BURADA YER ALAN AKSİNE HERHANGİ BİR İFADEYE BAKILMAKSIZIN, BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ (HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN VE EYLEMİN ŞEKLİNE BAKILMAKSIZIN) HER ZAMAN EN FAZLA ELLİ ABD DOLARI (ABD $50) İLE SINIRLI OLACAKTIR. BİRDEN FAZLA TALEBİN VARLIĞI BU SINIRI GENİŞLETMEYECEKTİR. TEDARİKÇİLERİMİZİN BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU OLMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ.

BAZI YARGI BÖLGELERİ ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA HARİÇ TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

 1. Süre ve Fesih. Bu Bölüme tabi olarak, Hizmetleri kullandığınız sürece bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Hizmetleri (Hesabınız dahil) kullanma haklarınızı, Hizmetlerin bu Şartları ihlal edecek şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın sona ermesi üzerine, Hesabınız ve Hizmetlere erişim ve kullanım hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini içerebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, Hesabınızın feshedilmesi veya Kullanıcı İçeriğinizin silinmesi de dahil olmak üzere, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi nedeniyle size karşı herhangi bir yükümlülük taşımayacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız sona erdikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2.2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.
 2. Telif Hakkı Politikası.

Şirket başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Hizmetlerimizin kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister. Hizmetlerimizle bağlantılı olarak, telif haklarını ihlal eden materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını sürekli ihlal eden çevrimiçi Hizmetlerimizin kullanıcılarının uygun durumlarda feshedilmesini sağlayan telif hakkı yasasına ilişkin bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Hizmetlerimizi kullanarak bir eserdeki telif hakkını/teliflerini yasadışı bir şekilde ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlal ettiği iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (17 U.S.C. § 512(c) uyarınca) belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize vermelisiniz:

 1. fiziksel veya elektronik imzanız; 
 2. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eser(ler)in tanımlanması; 
 3. Hizmetlerimizde yer alan ve hak ihlalinde bulunduğunu iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı istediğiniz materyalin tanımlanması; 
 4. söz konusu materyalin yerini tespit etmemize izin verecek yeterli bilgi; 
 5. adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz; 
 6. sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyan; ve 
 7. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası altında, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Yukarıdaki bildirim, belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimiz Richard Carback'e privacy@xxmessenger.io adresinden gönderilmelidir.

Lütfen 17 U.S.C. § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimdeki herhangi bir maddi gerçeğin yanlış beyanının (yanlışlıklar), şikayetçi tarafı otomatik olarak yazılı bildirim ve telif hakkı ihlali iddiasıyla bağlantılı olarak tarafımızdan yapılan her türlü zarar, masraf ve avukatlık ücretinden sorumlu tuttuğunu unutmayın.

 1. Genel

10.1 Değişiklikler. Bu Koşullar zaman zaman revizyona tabidir ve önemli bir değişiklik yapmamız halinde, bize verdiğiniz son e-posta adresine (varsa) bir e-posta göndererek ve/veya Sitemizde veya Uygulamada değişikliklerin bildirimini belirgin bir şekilde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Bize en güncel e-posta adresinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması veya herhangi bir nedenle yukarıda açıklanan bildirimi size iletememesi durumunda, söz konusu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de bildirimde açıklanan değişikliklerin etkili bildirimini teşkil edecektir. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, (i) onayınızı vererek veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek bu Koşulları kabul etmenizden, (ii) size e-posta bildirimini göndermemizden (varsa) otuz (30) takvim günü sonra veya (iii) Sitemizde veya Uygulamada değişiklik bildirimini yayınlamamızdan otuz (30) takvim günü sonra yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler Hizmetlerimizin yeni kullanıcıları için derhal geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirilmesinin ardından Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve bu değişikliklerin hüküm ve koşullarına tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

10.2 Anlaşmazlıkların Çözümü. LÜTFEN BU TAHKİM SÖZLEŞMESİNİ ("TAHKİM SÖZLEŞMESİ") DİKKATLİCE OKUYUN. ŞİRKET İLE YAPTIĞINIZ SÖZLEŞMENİN BİR PARÇASIDIR VE HAKLARINIZI ETKİLER. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM PROSEDÜRLERİNİ VE TOPLU DAVA FERAGATİNİ İÇERİR.

(a) Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Şirket tarafından sağlanan Şartlar veya Hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak gayri resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm talepler ve anlaşmazlıklar (aşağıda belirtilen ihtiyati tedbir veya diğer adil çözüm talepleri hariç), bu Tahkim Sözleşmesi hükümleri uyarınca bireysel bazda bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ve tüm bağlı ortaklıklar, iştirakler, acenteler, çalışanlar, selefler, halefler ve devralanların yanı sıra Şartlar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya yararlanıcıları için geçerlidir.

(b) Bildirim Gerekliliği ve Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan biri tahkime başvurmadan önce, diğer tarafa iddia veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çözümü açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi ("Bildirim") göndermelidir. Şirkete yapılacak bir Bildirim şu adrese gönderilmelidir: Privategrity Corporation, ATTN: Hukuk Departmanı, c/o Hermes Corporate Services Ltd, P.O. Box 31493, George Town, Grand Cayman KY1 1206, Cayman Adaları. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket iddiayı veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket, Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde iddiayı veya anlaşmazlığı çözmezseniz, taraflardan biri tahkim sürecini başlatabilir. Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan herhangi bir uzlaşma teklifinin tutarı, hakem taraflardan birinin hak kazandığı, varsa, ödül tutarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

(c) Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği şekilde tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı ("ADR Sağlayıcısı") olan Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") aracılığıyla başlatılacaktır. AAA'nın tahkim için uygun olmaması halinde, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcısı seçme konusunda anlaşacaklardır. ADR Sağlayıcısının kuralları, tahkimi başlatma ve/veya talep etme yöntemi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar hariç olmak üzere, tahkimin tüm yönlerini düzenleyecektir. Tahkimi yöneten AAA Tüketici Tahkim Kuralları ("Tahkim Kuralları") AAA'nın web sitesinde çevrimiçi olarak mevcuttur. Tahkim tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Talep edilen kararın toplam tutarının On Bin ABD Dolarından ($10.000,00 ABD Doları) az olduğu tüm iddialar veya anlaşmazlıklar, çözüm isteyen tarafın tercihine bağlı olarak, görünüme dayalı olmayan bağlayıcı tahkim yoluyla çözülebilir. Talep edilen kararın toplam tutarının On Bin ABD Doları ($10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için, duruşma hakkı Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir. Herhangi bir duruşma, Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz ve taraflar aksini kabul etmediği sürece, ikametgahınızın 100 mil yakınında bir yerde yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara sözlü duruşmaların tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen karara ilişkin herhangi bir hüküm, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede verilebilir. Hakem, tahkimin başlatılmasından önce Şirketin size yaptığı son uzlaşma teklifinden daha yüksek bir karara varırsa, Şirket size bu karardan daha yüksek olanı veya $2,500.00 ödeyecektir. Taraflardan her biri tahkimden kaynaklanan masrafları (avukatlık ücretleri dahil) ve ödemeleri kendisi karşılayacak ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarının eşit bir kısmını ödeyecektir.

(d) Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkim için Ek Kurallar. Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı sunumlara dayalı olarak yürütülecektir; belirli yöntem tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların şahsen gelmesini içermeyecektir.

(e) Zaman Sınırları. Siz veya Şirket tahkime başvurursanız, tahkim davası zaman aşımı süresi (yani, bir talepte bulunmak için yasal son tarih) ve ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca uygulanan herhangi bir son tarih içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

(f) Hakemin Yetkisi. Tahkim başlatılırsa, hakem, varsa, sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve anlaşmazlık başka herhangi bir konuyla birleştirilmeyecek veya başka herhangi bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir talebin tamamını veya bir kısmını bertaraf eden önergeleri kabul etme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve yürürlükteki yasalar, AAA Kuralları ve Şartlar uyarınca bir bireye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya rahatlama sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem, hükmedilen herhangi bir tazminatın hesaplanması da dahil olmak üzere, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar ve karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, mahkemedeki bir hakimin sahip olduğu bireysel bazda yardıma hükmetme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

(g) Jüri Yargılamasından Feragat. TARAFLAR ANAYASAL VE YASAL HAKLARI OLAN MAHKEMEYE GİTME VE HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMA HAKLARINDAN FERAGAT EDERLER, bunun yerine tüm talep ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Anlaşması kapsamında tahkim yoluyla çözülmesini seçerler. Tahkim prosedürleri genellikle mahkemede uygulanan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha az maliyetlidir ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı incelemeye tabidir. Siz ve Şirket arasında herhangi bir eyalet veya federal mahkemede bir tahkim kararının iptali veya uygulanması için veya başka bir şekilde dava açılması durumunda, SİZ VE ŞİRKET JÜRİ YARGILAMASINA İLİŞKİN TÜM HAKLARINIZDAN FERAGAT EDER, bunun yerine anlaşmazlığın bir yargıç tarafından çözülmesini tercih edersiniz.

(h) Toplu veya Konsolide Davalardan Feragat. İŞBU TAHKİM ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ TÜM TALEPLER VE ANLAŞMAZLIKLAR SINIF BAZINDA DEĞİL BİREYSEL BAZDA TAHKİME GÖTÜRÜLMELİ VEYA DAVA EDİLMELİDİR VE BİRDEN FAZLA MÜŞTERİ VEYA KULLANICININ TALEPLERİ BAŞKA BİR MÜŞTERİ VEYA KULLANICININ TALEPLERİYLE BİRLİKTE TAHKİME GÖTÜRÜLEMEZ VEYA DAVA EDİLEMEZ.

(i) Gizlilik. Hakemin kararı ve buna uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tahkim sürecinin tüm yönleri kesinlikle gizli tutulacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, taraflardan birinin bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun bir çözüm talep etmek için gerekli bilgileri bir mahkemeye sunmasını engellemez.

(j) Bölünebilirlik. Bu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir bölümünün veya bölümlerinin yasalar uyarınca yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu belirli bölüm veya bölümler yürürlükte olmayacak ve ayrılacak ve Anlaşmanın geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(k) Feragat Etme Hakkı. İşbu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi birinden veya tamamından, aleyhine talepte bulunulan tarafça feragat edilebilir. Söz konusu feragat, işbu Tahkim Sözleşmesinin diğer herhangi bir kısmından feragat edilmesini sağlamayacak veya bu kısmı etkilemeyecektir.

(l) Sözleşmenin Geçerliliği. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

(m) Küçük Talepler Mahkemesi. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, siz veya Şirket asliye mahkemesinde bireysel dava açabilirsiniz.

(n) Acil Durumda Adil Yardım. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, taraflardan herhangi biri tahkime kadar statükoyu korumak için bir eyalet veya federal mahkeme nezdinde acil hakkaniyet tedbiri talep edebilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Sözleşmesi kapsamındaki diğer hak ve yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

(o) Tahkime Tabi Olmayan Talepler. Yukarıdakilere bakılmaksızın, hakaret, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Suistimal Yasasının ihlali ve diğer tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması iddiaları bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

(p) Mahkemeler. Yukarıda belirtilen Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu amaçla CA County, California'da bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler

10.3 İhracat. Hizmetler, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten edinilen herhangi bir ABD teknik verisini veya bu verileri kullanan herhangi bir ürünü ABD ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul edersiniz.

10.4 Açıklamalar. Şirket, Bölüm 10.8'deki adreste yer almaktadır. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, şikayetlerinizi 400 R Street, Sacramento, CA 95814 adresinden yazılı olarak veya (800) 952-5210 numaralı telefondan iletişime geçerek Kaliforniya Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimine bildirebilirsiniz.

10.5 Elektronik İletişim. Siz ve Şirket arasındaki iletişimler, ister Hizmetleri kullanın ister bize e-posta gönderin ya da Şirket Sitede veya Uygulamada bildirimler yayınlasın veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kursun, elektronik araçlar kullanır. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik ortamda iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size elektronik ortamda sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı bir yazıda olması halinde karşılayacağı yasal gereklilikleri karşıladığını kabul edersiniz. Yukarıda belirtilenler, vazgeçilemez haklarınızı etkilemez.

10.6 Tüm Koşullar. Bu Koşullar, Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder. Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeye dayalı bir etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi "sınırlama olmaksızın dahil" anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri etkilenmeyecek ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın tarafınızdan devredilemez, alt sözleşme yapılamaz, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir devir, alt sözleşme, devir veya devir girişimi geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Şirket bu Şartları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

10.7 Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif Hakkı ©2022 Privategrity Corporation tüm hakları saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları ("Markalar") bizim veya diğer üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Önceden yazılı iznimiz veya Markaların sahibi olabilecek üçüncü tarafın izni olmadan bu Markaları kullanmanıza izin verilmez.

10.8 İletişim Bilgileri:

Dikkatinize: Hukuk Departmanı

Privategrity Corporation 

Adres:

Suite C2-200, 101 N Indian Hills Blvd, Claremont, CA 91711

E-posta: privacy@xxmessenger.io

Privategrity Kullanım Koşulları 1/12/22