Privategrity Corporation xx messenger için Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası (bu "Politika") Privategrity Corporation ve ilgili şirketleri ve iştiraklerinin (topluca "Şirket", "Privategrity", "biz", "bizim" ve "biz") xx messenger uygulamasını veya sahip olduğumuz veya işlettiğimiz diğer web sitelerini, içeriği, API'leri veya mobil uygulamaları (topluca "Uygulama") ziyaret ettiğinizde veya bunlarla etkileşimde bulunduğunuzda kişisel bilgilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını açıklar. Bu Politika, bu Politikayı yayınlayan diğer web sitelerimiz için de geçerlidir. Uygulamamız aracılığıyla bize kişisel bilgilerinizi göndermek de dahil olmak üzere Uygulamayı kullanarak, bu Politikanın tüm şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi kabul etmiş olursunuz.

Aksi belirtilmedikçe, bu Politikada özel olarak tanımlanmayan tüm terimler, Kullanım Koşullarımızda kendilerine atfedilen anlama sahiptir. Bu Politika, Kullanım Koşullarının bir parçasını oluşturur.

Topladığımız Kişisel Bilgiler. 

Sizin hakkınızda çeşitli şekillerde bilgi alıyoruz ve buna kişisel bilgiler de dahildir:

Bize Verdiğiniz Bilgiler. E-posta adresiniz, telefonunuz, kullanıcı adınız ve şifrenizin yanı sıra Uygulamamızda bize doğrudan verdiğiniz diğer bilgileri de toplarız. Topladığımız bilgiler doğrulanır ve ardından düz metin atılarak tuzlanmış karmalar olarak saklanır. Çoğu durumda, kayıtlarımızda saklandığını doğrulamak için düz metin bilgilerinizi bilmemiz gerekecektir.

Sizin hakkınızda başka kaynaklardan bilgi alabiliriz. Bunları bu Uygulamadan aldığımız bilgilere ekleyebiliriz. Ayrıca, geçerli yasaların gerektirdiği şekilde kimliğinizi doğrulamak ve onaylamak için Twilio'dan ve potansiyel olarak birlikte çalıştığımız diğer üçüncü taraf hizmetlerden hakkınızda bilgi alırız.

Uygulamayı kullandığınızda, saat diliminizle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere cihazınızla ilgili belirli bilgileri otomatik olarak toplarız. 

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz.

Topladığımız kişisel bilgileri genellikle sağlanma amacını yerine getirmek için kullanırız. Aşağıda kişisel bilgilerinizi kullanmayı planladığımız yöntemlerin bir açıklamasını sunuyoruz. Aksi belirtilmedikçe, kişisel bilgilerinizi işlemek için meşru menfaat yasal dayanağına dayandığımızı belirtmek isteriz:

Kişisel bilgilerinizi Uygulamayı, ürünleri ve hizmetlerimizi işletmek, sürdürmek ve geliştirmek için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi müşteri hizmetlerine yanıt vermek ve bu hizmetleri sağlamak için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi onaylar, faturalar, teknik bildirimler, güncellemeler, güvenlik uyarıları ve destek ve idari mesajlar dahil olmak üzere bilgi göndermek için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi hileli, yetkisiz veya yasa dışı faaliyetlere veya kara para aklamaya karşı korumak, araştırmak ve caydırmak için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi güvenlik araştırmaları ve risk değerlendirmeleri yapmak için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki "Kişisel Bilgilerinizi Paylaşma" bölümünde açıklandığı şekilde kullanırız.

Kişisel Bilgilerinizin Paylaşılması.

Kişisel bilgileri aşağıdaki şekilde paylaşabiliriz:

Kişisel bilgilerinizi açık izninizle paylaşabiliriz.

İşimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının satışını veya devrini içeren bir iş anlaşması yaptığımızda veya bir iş anlaşması müzakere ettiğimizde kişisel bilgileri paylaşabiliriz. Bu anlaşmalar herhangi bir birleşme, finansman, satın alma veya iflas işlemini veya takibini içerebilir.

Kişisel bilgileri yasal, koruma, uyum ve güvenlik amaçlarıyla paylaşabiliriz.

Yürürlükteki yasalara uymak için bilgi paylaşabiliriz.

Kolluk kuvvetlerine, resmi makamlara, düzenleyici kurumlara ve diğer yasal taleplere, mahkeme celplerine ve yasal süreçlere yanıt vermek için bilgi paylaşabiliriz.

Şirketin, temsilcilerimizin, müşterilerimizin ve diğerlerinin haklarını ve mülkiyetini korumak için bilgi paylaşabiliriz. Buna anlaşmalarımızı, politikalarımızı, bu Politikayı ve Kullanım Koşullarını uygulamak da dahildir.

Acil bir durumda bilgi paylaşabiliriz. Bu, çalışanlarımızın ve temsilcilerimizin, müşterilerimizin veya herhangi bir kişinin güvenliğini korumayı içerir.

Bilgilerinizi, Uygulamanın sağlanmasına yardımcı olan kurumsal iştiraklerimizle (yani ilgili şirketlerimizle) paylaşabiliriz.

Haklarınız.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişme ve kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini, güncellenmesini veya silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. Yürürlükteki yasalara uygun olarak, kişisel bilgilerle ilgili taleplerinizi aşağıdaki İletişim Bilgilerimize aşağıdaki konularda gönderebilirsiniz:

Vazgeçme. Vazgeçmek için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz: (i) doğrudan pazarlama iletişimleri; ve (ii) kişisel bilgilerinizin asıl amacının ötesinde gerçekleştirebileceğimiz her türlü yeni işleme. Uygulama ve hizmetlerimizin bir kısmını veya tamamını kullanmanızın, vazgeçmeniz halinde etkisiz hale gelebileceğini lütfen unutmayın.

Hakkınızda tuttuğumuz bilgilere istediğiniz zaman doğrudan bizimle iletişime geçerek erişebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizdeki yanlışlıkları güncellemek veya düzeltmek için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirli durumlarda, örneğin hakkınızda tuttuğumuz bilgiler artık geçerli olmadığında veya yanlış olduğunda, verilerinizi silmemizi talep edebilirsiniz.

Genel olarak, tuzlu karma veritabanında kaydedilecek düz metin kaydını bize sağlayamadığınız sürece kişisel bilgilerinizi alamayacağımızı lütfen unutmayın.

Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, GDPR (aşağıda tanımlandığı gibi) kapsamında Şirketin Veri Koruma Görevlisi olarak atadığımız Richard Carback ile privacy@xxmessenger.io adresinden iletişime geçebilirsiniz. Talebinizde lütfen (i) hangi kişisel bilgilerin söz konusu olduğunu ve (ii) yukarıdaki haklardan hangilerini uygulamak istediğinizi açıkça belirtin. Güvenliğiniz için, yalnızca talebinizi bize göndermek için kullandığınız belirli e-posta adresiyle ilişkili kişisel bilgilerle ilgili talepleri uygulayabiliriz ve talebinizi uygulamadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Talebinizi mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağız. Yürürlükteki bazı yasaların, kara para aklamayı önleme yasalarına veya yaptırım yasalarına uymak amacıyla finansal bilgiler gibi, bu hakları kullanma isteğinize bakılmaksızın belirli kişisel bilgilerin kaydını tutmamızı gerektirebileceğini lütfen unutmayın. Mümkün olduğunda, bu tür yasalar ile bu bölüm kapsamındaki haklarınızı kullanma talebiniz arasındaki çelişkileri açıklayacağız ve geçerli yasalara uygun bir çözüme ulaşmak için sizinle birlikte çalışacağız.

Bilgi Güvenliği.

Gizliliğinizi çok ciddiye alıyoruz ve Şirketi ve sizi topladığımız ve sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya yetkisiz değişiklik, ifşa veya imhadan korumak için çok çalışıyoruz. Kişisel bilgileriniz, kazara veya yasa dışı imha, kayıp, değişiklik, yetkisiz ifşa ve/veya erişimi önlemek için endüstri standardı güvenlik önlemleri uygulayan bir dizi sunucuda tuzlu karmalar halinde saklanacaktır. Uygulama verilerini TLS şifreleme teknolojisi ve/veya xx anonim iletişim ağını kullanarak şifreleriz. Uygulama üzerindeki tüm trafik TLS ve/veya xx anonim iletişim ağını kullanmaya zorlanmaktadır. Tüm bilgi uygulamalarını düzenli olarak gözden geçiririz ve gizlilik yükümlülüklerine tabi olan ve söz konusu çalışanların veya hizmet sağlayıcıların bu yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda yasal işlem de dahil olmak üzere fesih veya disiplin cezasına tabi olan tüm çalışanlar ve diğer Şirket hizmet sağlayıcıları için bilgiye erişimi bilmesi gerekenler temelinde kısıtlarız. Bize kişisel bilgilerinizi göndererek, kişisel bilgilerinizin bu Politikada açıklandığı şekilde aktarılmasına ve saklanmasına açık onay vermiş olursunuz. 

 

GDPR ve Uluslararası Transferler.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") olarak bilinen, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) 2016/679'a uygun olarak gerçekleştirilir ve Şirketin işlemesi GDPR'ye uygun olarak gerçekleştirilecektir. Burada bulunan iletişim bilgilerini kullanarak bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Sizden topladığımız kişisel bilgiler de dahil olmak üzere bilgileriniz, veri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin dünyanın diğer bölgelerindekiyle aynı düzeyde koruma sağlamayabileceği Amerika Birleşik Devletleri de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki bize, bağlı kuruluşlarımıza ve diğer üçüncü taraflara aktarılabilir, buralarda saklanabilir ve işlenebilir. Uygulamamızı kullanarak bu aktarımı, depolamayı veya işlemeyi kabul etmiş olursunuz. Bilgilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Politikaya uygun olarak ele alınmasını sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacağız. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için atacağımız bu adımlardan biri, kişisel bilgilerinize Avrupa'da sahip olduğu korumanın aynısının verilmesini sağlayan Veri İşleyicileriyle (GDPR tarafından tanımlandığı şekilde) Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan "standart" sözleşme maddeleri imzalamaktır.  

Veri Saklama.

Yasalar daha uzun bir saklama süresi gerektirmedikçe, kişisel bilgilerinizi yalnızca Uygulamayı ve hizmetlerimizi kullanmanız için makul olarak gerekli olduğu sürece (ve bizde bir hesap oluşturmanız durumunda, bu hesabı kapatana kadar) saklayacağız. 

Küçükler.

Uygulama ve hizmetlerimiz 18 yaşın altındaki bireyler için tasarlanmamıştır. Uygulamamızı kullanarak veya etkileşimde bulunarak en az 18 yaşında olduğunuzu onaylamış olursunuz. Bilerek 13 yaşından küçük çocuklardan kişisel bilgi toplamıyoruz. Eğer 13 yaşın altındaki bir çocuğun bize bilgi verdiğini düşünüyorsanız, lütfen privacy@xxmessenger.io adresinden bizi bilgilendirin. Yanlışlıkla 13 yaşın altındaki çocukların bilgilerini toplarsak, bildirim üzerine bu bilgileri derhal sileceğiz. Kullanıcının yaşını yanlış beyan etmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değiliz.

Değişiklikler.

Bu Politikayı tamamen kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman güncelleyebiliriz. Politikayı çeşitli nedenlerle güncelleyebiliriz. Örneğin, uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak için veya diğer operasyonel, yasal veya düzenleyici nedenlerle Politikayı güncelleyebiliriz. Önemli değişiklikler yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine (varsa) bir e-posta göndererek ve/veya Uygulamamızda değişikliklerin bildirimini belirgin bir şekilde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Bize en güncel e-posta adresinizi veya diğer iletişim bilgilerinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması veya herhangi bir nedenle yukarıda açıklanan bildirimi size iletememesi durumunda, söz konusu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de bildirimde açıklanan değişikliklerin etkili bildirimini teşkil edecektir. Bu tür değişikliklerin bildirilmesinin ardından Uygulamamızı ve ilgili hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve bu değişikliklerin hüküm ve koşullarına tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Gizlilik Politikasının kabulü.

Uygulamanın tüm ziyaretçilerinin ve/veya kullanıcılarının bu belgeyi dikkatlice okuduğunu ve Uygulamayı kullanarak içeriğini kabul ettiğinizi varsayıyoruz. Bir kişi bu Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsa, Uygulamayı kullanmaktan kaçınmalıdır.

Bu Gizlilik Politikası, Uygulamanın Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Bize Ulaşın.

Gizlilik uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi almak, sorularınız varsa veya bir şikayette bulunmak istiyorsanız, lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin: privacy@xxmessenger.io. Gizlilikle ilgili sorularınızı, atanmış Veri Koruma Görevlimiz Richard Carback'in dikkatine yöneltebilirsiniz.